Přihlášení

Váš e-mail:
Heslo:
Zapomenuté heslo
0 s DPH Počet položek: 0
Objednávka nad 3 000,- má poštovné zdarma. VSTOUPIT DO KOŠÍKU

Nákup na splátky

O nákupu na splátky

Nákup vybraného zboží bez potřebných peněžních prostředků lze realizovat z pohodlí vašeho domova i při nákupu na internetu velice jednoduše a bezpečně.

 

Vyberete a objednáte si zboží, které si chcete koupit, a po odeslání objednávky vyplníte žádost o poskytnutí úvěru. Během krátké chvíle dostanete zpět odpověď, zda byla vaše žádost o úvěr předběžně schválena.

 

V případě, že ano, stačí nám dodat (poštou či osobně) podepsanou smluvní dokumentaci včetně potřebných dokladů (viz níže). Objednávku zpracujeme a zboží si pak po potvrzení, že je připraveno, můžete vyzvednout na jedné z našich kamenných prodejen nebo vám ho doručíme až domů.

Výhody nákupu na splátky

Úvěr 1/10

Výše úvěru 2500,- až 400 000,- Kč
Přímá platba vždy 10% z ceny zboží při převzetí a poté 10 splátek

 

Klasický úvěr

Úvěr 5000,- až 400 000,- Kč
Volitelná přímá platba od 0%
Volitelný počet splátek od 5 do 48
Možný odklad splátek 2 až 5 měsíců


- splátky se řídí vašimi potřebami
- jednoduché a rychlé vyřízení on-line
- výhodné pojištění proti nečekaným situacím

Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut:

Vložte zboží do nákupního košíku.

 

Vyplňte všechny požadované údaje pro objednávku. Způsob platby zvolte „Na splátky Cetelem".

 

Po odeslání objednávky se dostanete na stránku pro výpočet splátek. Vyberte si variantu splácení podle vašich možností. V případě, že vám navržené splátky vyhovují, stiskněte „Odeslat k vyřízení“.

 

V dalším kroku vyplňte formulář žádosti o poskytnutí úvěru. Všechny údaje zadáváte přímo na stránkách společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem) a jsou považovány za přísně důvěrné.

 

Okamžitě po vyplnění a odeslání žádosti o poskytnutí úvěru se vám zobrazí předběžné vyjádření společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní
značku Cetelem) k vaší žádosti.

 

Pokud byla vaše Žádost předběžně schválena, vytiskněte si smluvní dokumentaci. Podepište příslušné dokumenty dle uvedených instrukcí a s kopiemi všech požadovaných dokladů nám je zašlete poštou na adresu: Pooltechnik spol. s r. o., Dělnická 782, 506 01 Jičín.

 

Vaše objednávka bude zpracována poté, co obdržíme vámi podepsanou smluvní dokumentaci se všemi požadovanými doklady.

Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady

věk od 18 let

pravidelný zdroj příjmů

 

Pro úvěr do 80 000 Kč (včetně)

Kopie platného dokladu totožnosti;

 

Kopie druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo rodný list nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P;

 

Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

 

Pro úvěr nad 80 000 Kč

 

Kopie platného dokladu totožnosti;

 

Kopie druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P nebo rodný list;

 

Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu;

 

Doklad pro ověření adresy bydliště (žadatel dokládá pouze tehdy, pokud uvádí jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o bankovním účtu):

 

Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;

 

(doklad nesmí být starší než dva měsíce);

Doklad pro ověření příjmu:

Osoba výdělečně činná:

 

Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);

 

Důchodce:

 

Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenka prokazující pobírání důchodu;

 

(doklad nesmí být starší než jeden měsíc).

Pojištění schopnosti splácet

SOUBOR MASTER:

Pojištění vždy pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, a dále pro případ buď a) ztráty zaměstnání anebo b) hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci; klient je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik (primárně pro případ ztráty zaměstnání), rozsah pojištění se mění v průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta.

  • měsíční pojistné 4,99 % z měsíční splátky úvěru
  • lze sjednat u produktů VAT, VAR, WAE, VA8, karty s prvním čerpáním
  • pro klienty mladší 65 let (max. 64 let + 364 dní)

 

SOUBOR MASTER PLUS:

Pojištění MASTER pro případ vždy pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí, a dále pro případ buď a) ztráty zaměstnání anebo b) hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci rozšířené o pojištění odcizení věci, na kterou byl poskytnut úvěr, a pojištění Home Assistance.

  • měsíční pojistné 4,99 % z měsíční splátky úvěru plus 49,- Kč
  • lze sjednat u produktů VAT, VAR, VA8
  • pro klienty mladší 65 let (max. 64 let + 364 dní)

 

Senior :

  • pojištění pro případ úmrtí
  • měsíční pojistné 4,99 % z měsíční splátky úvěru

 

Vznik pojistné události:

 

Pracovní neschopnost – pojistnou událostí je pracovní neschopnost, která trvá nepřetržitě 30 kalendářních dní, pojistné plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám, jejichž splatnost připadá na dobu trvání pracovní neschopnosti , počínaje měsíční  úvěrovou splátkou splatnou po uplynutí 30 dnů pracovní neschopnosti, maximálně po dobu 12 měsíců

Ztráta zaměstnání – pojistnou událostí je ztráta zaměstnání, která trvá nepřetržitě  30 kalendářních dní pojistné plnění se rovná měsíčním úvěrovým splátkám, jejichž splatnost připadá na dobu trvání ztráty zaměstnání , počínaje měsíční  úvěrovou splátkou splatnou po uplynutí 30 dnů  trvání ztráty zaměstnání, maximálně po dobu 12 měsíců

 

pojištění Home Assistance

Havarijní situace v domácnosti – náklady spojené s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, náklady na drobný použitý materiál, náklady na práci s tím spojenou.

Max. pojistné plnění je 5.000,-/ 1 pojistná událost, max. 2 pojistné události/rok

Odemknutí zablokovaných dveří v domácnosti – náklady spojené s odblokováním zablokovaných dveří.

Max. pojistné plnění je 5.000,-/ 1 pojistná událost, max. 2 pojistné události/rok

Servis domácích spotřebičů po záruce – finanční ztráta vzniklá v souvislosti s poruchou domácího spotřebiče (do 7 let jeho koupě)

Max. pojistné plnění je 4.200,-/ 1 pojistná událost, max. 1 pojistné události/rok

Co k žádosti o poskytnutí úvěru musíte předložit

1× podepsané Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti se Žádostí/Smlouvou o poskytnutí úvěru

 

2× podepsaná Žádost/Smlouva o poskytnutí úvěru, případně podepsaná i Vaším partnerem, žádáte-li o úvěr nad 50 000 Kč a uvádíte v Žádosti partnera

 

doklady potřebné pro vyřízení úvěru

 

Zprostředkovatel vykonává činnost zprostředkování úvěrů na základě uzavřené smlouvy o spolupráci pro CETELEM ČR, a.s.; je oprávněn vykonávat tuto činnost i pro jiné věřitele.

Výhody klasického úvěru

bez hotovosti, přímá platba od 0 %         
možnost odkladu první splátky 1 – 3 měsíce
variabilní výše splátky a délky splácení

 

Klasický úvěr

 

Barem 133
Výše úvěru 3 000 – 80 000 Kč (nábytek 200 000 Kč)
Přímá platba od 0 % z ceny zboží/služby
Počet splátek 5 – 60 (dle zvolené komodity)
Pojištění schopnosti splácet  A, B, Senior, bez pojištění

 

Povinnost uvádět údaje dle „PŘÍKLADU SPLÁCENÍ“ (včetně věty pod tabulkou) stanoví zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, jako povinné informace, které musejí být uvedeny v reklamě na spotřebitelský úvěr, jejíž součástí je jakákoliv informace o nákladech.

 

Příklad splácení

 

Cena zboží/služby    15 400 Kč
Přímá platba    2 000 Kč
Výše úvěru (cena zboží/služby mínus přímá platba)    13 400 Kč
Počet měsíčních splátek    10
Výše měsíční splátky     1 456 Kč
Celková částka splatná klientem    14 560 Kč
Roční úroková sazba    18,46 %
Roční procentní sazba nákladů    20,11
Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

 

Zprostředkovatel vykonává činnost zprostředkování úvěrů na základě uzavřené smlouvy o spolupráci pro CETELEM ČR, a.s.; je oprávněn vykonávat tuto činnost i pro jiné věřitele.

Výhody úvěru 1/10


jednoduchost       
měsíční splátka pouze 10 % z ceny
navýšení pouze 10 % z ceny zboží
přijatelná délka splácení       

 

Parametry úvěru

 

Produkt 10 x 10
Barem 104
Výše úvěru 3 000 – 80 000 Kč
Přímá platba 10 % z ceny zboží/služby
Počet splátek 10
Výše měsíční splátky 10 % z ceny zboží/služby
Pojištění schopnosti splácet A, B, Senior, bez pojištění

 

Povinnost uvádět údaje dle „PŘÍKLADU SPLÁCENÍ“ (včetně věty pod tabulkou) stanoví zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, jako povinné informace, které musejí být uvedeny v reklamě na spotřebitelský úvěr, jejíž součástí je jakákoliv informace o nákladech.

 

Příklad splácení

 

Cena zboží/služby    10 000 Kč
Přímá platba (10 % z ceny zboží)    1 000 Kč
Výše úvěru (cena zboží – přímá platba)    9 000 Kč
Počet měsíčních splátek    10
Výše měsíční splátky     1 000 Kč
Celková částka splatná klientem    10 000 Kč
Roční úroková sazba    23,56 %
Roční procentní sazba nákladů    26,27
Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

 

Prodejce zprostředkovává úvěry pro BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem), je oprávněn je zprostředkovávat i pro jiné věřitele.

 

Copyright © 2014 Pooltechnik s.r.o.                                                       
Texty na tomto serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jejich další šíření bez souhlasu autora je zakázané.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ZBOŽÍ BYLO PŘIDÁNO DO KOŠÍKU

Zpět k nákupu Objednat zboží
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace